Concept huurcontract van de gemeente – actie nodig!

Beste Rotterdamse volkstuinders, jullie actie is nu belangrijker dan ooit! Willen wij onze groene paradijsjes houden zoals ze zijn, dan moeten wij gezamenlijk in actie komen.

Door te helpen de documenten te beoordelen (je vindt ze hieronder), door erbij te zijn op 18 januari en/of door de gemeente te mailen met vragen.

Dinsdag 10 januari hebben wij in de namiddag 15 uitgebreide (concept) documenten ontvangen die betrekking hebben op de nieuwe huurovereenkomst die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2023. Rijkelijk laat, terwijl zij al in de zomer wisten dat er een nieuw contract zou moeten komen.

Dinsdag 17 januari is er een informatiebijeenkomst van de gemeente. Vragen die wij hebben over deze documenten moeten wij vooraf indienen. De gemeente maakt een selectie welke vragen beantwoord worden. Bij deze infobijeenkomst kunnen twee bestuursleden aanwezig zijn, maar het wordt online uitgezonden. Dus ga kijken vanaf 19.30! Dit is de link: https://onlinevideoproducties.webinargeek.com/informatieavond-gemeente-rotterdam-over-de-rotterdamse-volkstuinverenigingen.

Woensdag 18 januari vanaf 19.00 uur worden de volkstuinen behandeld in de gemeenteraad. Rotterdamse volkstuinders moeten in grote getalen in de tribune gaan zitten, om ons punt kracht bij te zetten:

Deze huurovereenkomst en dit proces zijn volstrekt onaanvaardbaar!
Want:

 1. Volkstuinvisie en kader ontbreken
 2. Proces van totstandkoming huurcontract is onzorgvuldig en onvoldragen
 3. Kostendekkende huurprijs is zonder kader en onderbouwing
 4. Contract is ondeugdelijk

Politieke afleidingsmanouvre
Dinsdag 10 januari heeft het Platform Rotterdamse Volkstuinen (waar inmiddels bijna alle Rotterdamse volkstuinparken zijn aangesloten) met een aantal mensen uit de politiek gesproken hoe wij met deze overval moeten omgaan. Waarschijnlijk doet de wethouder op woensdag 18 januari naar de gemeenteraad net alsof hij heel welwillend is: de huur wordt niet in 1 keer verhoogd, maar in stappen. Met een overvolle agenda, veel stukken om te lezen en ook wellicht in hun ogen belangrijkere dingen dan volkstuinen, zullen raadsleden wellicht zich niet verdiepen in deze afleidingsmanouvre en instemmen met het voorstel. Dat zou voor de volkstuinen heel slecht nieuws zijn. Want het gaat niet alleen om de stapsgewijze verhoging, het gaat om een nieuw huurcontract, veel strengere kwaliteitseisen, commerciele algemene bepalingen en een waardeloos proces die niet aanvaardbaar zijn. Gaat de gemeente Rotterdam zo om met de burgers?

Gemeente documenten ter inzage
Hieronder staan links naar een deel van de documenten die voor leden relevant zijn. Dat zijn niet alle 15 documenten, die komen zodra het actueel is. Met commissies overleggen wij over details zoals de demarcatielijst (welk onderhoud hoort bij gemeente of vereniging), modellen statuten en huishoudelijk reglement en bestuursreglement (die waarschijnlijk toch nog veranderen, dus daar vermoeien wij jullie niet nu al mee), kwaliteitsniveaus voor onderhoud, uitermate beperkt voorstel voor zelfwerkzaamheid (de gemeente pakt strak de regie op groenonderhoud).

Aan alle volkstuinders en anderen het verzoek: mail de gemeente met je vragen met cc naar het bestuur.
Dit raakt heel veel Rotterdammers. Dus het is belangrijk dat die zich allemaal melden via vragen aan de gemeente. Hoe meer wij laten zien dat wij ons hard maken voor onze volkstuinen, dus hoe meer tuinders mailen, hoe meer resultaat wij kunnen boeken. Mailadres: volkstuinenalgemeen@rotterdam.nl.

Belangrijk dat je ook cc stuurt naar het bestuur (voor VTV Blijdorp: bestuur@vtvblijdorp.nl), zodat wij kunnen checken of de gemeente ook daadwerkelijk serieus omgaat met de vragen.

En als je niet weet wat je moet vragen, lees dan de reactie van het VTV Blijdorp bestuur op het huurcontract hieronder. Daarin staan zat voorbeelden van vragen. Je kunt er gewoon eentje overnemen.

Helemaal onderaan dit bericht vind je de brief die vanuit het Platform Rotterdamse Volkstuinen verstuurd wordt/is naar de gemeente. Actie vanuit alle volkstuinders is belangrijk om deze brief kracht bij te zetten. Doe mee!

 1. Concept huurcontract met verenigingen
  Dit contract rammelt aan alle kanten. Zie ook de opmerkingen die wij als bestuur al gemaakt hebben ten behoeve van het Platform. Wij wachten af wat voor actie het Platform hierin gaat nemen. Want dit contract zou naar 44 verenigingen moeten gaan. Heb je vragen? Mail het de gemeente.
  Als je zoekt naar de genoemde bijlagen in het huurcontract, zoals de Kwaliteitseisen en de Algemene Bepalingen een deel daarvan vind je hieronder.

Concept huurovereenkomst

Vragen en opmerkingen op concept van bestuur

 1. Kwaliteitseisen horend bij het contract – LEZEN!
  Ook al is het huurcontract wellicht een beetje teveel van het goede om door te lezen, deze Kwaliteitseisen gaan over het gebruik van de volkstuin. Het is heel belangrijk dit te lezen, want er verandert best een boel. De Kwaliteitseisen van het vorige contract stonden al in ons Tuinreglement bovenaan. Maar deze zijn veel uitgebreider.

Voor VTV Blijdorp leden hebben wij om makkelijk te maken alleen wat anders is geel gearceerd. Wat niet geel is, staat nu ook al in het VTV Blijdorp Tuinreglement. Het Tuinreglement is de verzameling afspraken voor de dagelijkse routine die wij de afgelopen meer dan 80 jaar samen gemaakt hebben.

Uit de Kwaliteitseisen blijkt o.a dat de gemeente alleen maar tuinhuis, berging en kweekkas toestaat op een volkstuin. Geen schermen, pergola’s, prieeltjes en andere bouwwerken. En ook dat je zelf geen bomen meer mag planten…. en nog veel meer strenge, nieuwe regels.

Kwaliteitseisen bij nieuwe huurcontract

 1. Algemene bepalingen horend bij het contract
  Dit is een standaard document voor verhuur van grond door de gemeente. In de huurovereenkomst worden daar al uitzonderingen op gemaakt. Maar hier moeten wij dus aan gaan voldoen.

Algemene bepalingen bij contract grondhuur

 1. Voorwaarden voor het verkrijgen van een vijfjarencontract
  Dit zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vijfjaren contract in plaats van een contract voor slechts één jaar. Wij als VTV Blijdorp voldoen grotendeels aan de specificaties voor vijf jaar, wat nog niet in orde is (VOG), zullen wij in orde maken.

Het betekent overigens wel veel meer werk. Aan alle kanten wordt het bestuurswerk, wat immers vrijwilligerswerk is en dus vrije tijd kost, uitgebreid. Wij moeten zelfs een Bibob toets doen, alsof wij criminelen zijn. In deze tijd waarin het toch al lastig is vrijwilligers en/of bestuurders te vinden, vragen wij ons af of dit een doelbewuste actie is. Er zijn in Rotterdam slechts een handvol volkstuinverenigingen waar het slecht gaat. Bij bijna 40 verenigingen gaat het goed, maar toch worden die met achterdocht behandeld (VOG, Bibob, voorwaarden etc.).

Voorwaarden voor vijf jaren contract

 1. Demarcatielijst
  De demarcatielijst is de lijst waarin staat wat de gemeente onderhoudt en wat de vereniging onderhoudt. Er is een groot verschil met de demarcatielijst ten tijde van de SVIN, waarmee wij afspraken konden maken over het onderhoud. Als je kijkt, zie je dat de gemeente al het groenonderhoud op het park voor rekening wil nemen. Leuk voor de tuinbeurten wellicht, maar helemaal niet leuk voor

uitstraling van ons VTV Blijdorp park
biodiversiteit & ecologie
onze bomen en struiken – kappen & rigoreus snoeien
huurprijs (hoe meer zij doen, hoe meer wij betalen)
de VTV Blijdorp Groencommissie die al jaren bezig is om VTV Blijdorp een groene, weldadige oase te laten zijn
alle leden die zich al jaren inspannen voor ons groene paradijs
… en meer

Demarcatielijst verblijfstuinen

 1. Reductieregeling
  De reductieregeling wordt uitgebreid. Maar niet eenvoudiger.

Reductieregeling 2023

 1. Brief van Platform Rotterdamse Volkstuinen
  Het platform pleit er bij de gemeenteraad en wethouders voor om het proces stil te zetten en gezamenlijk in overleg te gaan. Steun deze actie door de gemeente te mailen!

Brief van platform aan raadsleden


Dus wil je dat VTV Blijdorp en alle andere volkstuinparken de groene paradijsjes blijven die het zijn en dat een volkstuin toegankelijk blijft voor alle Rotterdammers?

Dan is het nu tijd voor actie! Overleggen, mailen, kijken en komen woensdagavond 18 januari 19.00 gemeentehuis Rotterdam.

Hartelijk dank alvast, namens de leden van 44 volkstuinverenigingen in Rotterdam.

Geplaatst op 17-01-2023