Volkstuinieren tot in de verre toekomst, daarom doen we het!

De Volkstuinen hebben in Rotterdam een lange geschiedenis. Ook een geschiedenis met veranderingen en aanpassingen: Voedselproductie was een noodzakelijk doel in het verleden, versterken van de biodiversiteit één van de doelen voor de toekomst. Wat hetzelfde blijft zijn die paar duizend Volkstuingebruikers die gezamenlijk belangrijk groen in Rotterdam beheren: Groene ruimte voor bewoners van de stad en voor de planten en dieren met wie we Rotterdam delen. De Stichting steunt de Complexen, zodat de Volkstuincultuur zich ook de komende decennia verder kan ontwikkelen!

Gezamenlijke Rotterdamse belangbehartiging

De afgelopen jaren was het bij de Volkstuinverenigingen vooral ieder voor zich. In de meeste gevallen gaat dat goed, maar soms ook niet. Een deel van de verenigingen is aangesloten bij de landelijke vereniging van de AVVN. In Rotterdam is er naar de gemeente en naar de beheerder geen gezamenlijke belangenbehartiging. Daardoor is het regel geworden dat er door gemeente en door beheerder over de complexen besloten wordt, zonder met de complexen te overleggen. De Stichting wil dat doorbreken door gesprekspartner te zijn namens de Verenigingen. Elk jaar blijken er kwesties te zijn die vragen om gezamenlijk optreden van de Volkstuinen.

Platform en Stichting

De Stichting werkt vanuit het Platform Rotterdamse Volkstuinen, een periodiek overleg waar alle Volkstuinen zich bij kunnen aansluiten. Het Platform werkt op dit moment aan een visie op “Volkstuinen in Rotterdam”. Een visie op Volkstuinen als onderdeel van de groene structuur in de stad, Volkstuinen die bijdragen aan sociale cohesie en aan gezondheid van Rotterdammers.

De Stichting is de “organisatorische buitenboordmotor” van het Platform. Ze ondersteunt en faciliteert het Platform. Ze helpt in het Platform om ervaringen uit te wisselen en deskundigheid te delen. Ook kan ze op actuele onderwerpen gesprekken organiseren met de beheerder en de gemeente. Met de ondersteuning van de Stichting kan het platform de komende jaren blijvend bijdragen aan een gezamenlijke stem.

Vertrouwelijke klachten

Met vertrouwelijke klachten over een zaak die het Platform of de Stichting betreft en dus niet jouw vereniging, kun je je wenden tot Roelianne Dijkstra. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@rotterdamsevolkstuinen.nl.

Realiseren Volkstuinvisie

De Stichting wil de nieuwe Volkstuinvisie gaan uitdragen. Ze is niet bang om haar nek uit te steken, ze wil de Verenigingen verleiden stappen te zetten in de realisatie. De Stichting wil voorhoede zijn in de gewenste verandering. Ze wil zich verantwoordelijk en toekomstbewust presenteren.
In het opstellen en uitvoeren van de visie zullen er binnen “de familie van de Volkstuinen” ook meningsverschillen zijn. Daarbij is het aan de Stichting om die meningsverschillen te helpen overbruggen, want meningsverschillen mogen de gewenste veranderingen niet blokkeren.

Werkgroepen

Wil je bijdragen maar weet je niet goed hoe-en-wat? Niet alleen bestuursleden van de verenigingen dragen bij. Ook tuinleden dragen hun steentje bij door deelname aan een van onze werkgroepen. Schrijf je graag stukjes of artikelen of fotografeer je graag op de volkstuin? Heb je een mooi verhaal over je tuin? Heb je goede ideeën hoe we de Rotterdamse Volkstuin op de kaart kunnen zetten? Weet je welke dieren zoal een plekje vinden op je tuinenpark? Weet je van bijzondere bomen op je tuinenpark?…. en nog veel meer? Dan ben je van harte welkom om met ons mee te denken én te werken in een van onze werkgroepen. Mail ons en we brengen je in contact met de werkgroepen.