Verdubbeling huur volkstuintjes is van de baan maar acht complexen op termijn mogelijk weg

De aangekondigde verdubbeling van de huur voor volkstuintjes in Rotterdam en Hoek van Holland is voorlopig van de baan, meldt streekomroep WOS. In de afgelopen maanden heeft de gemeente Rotterdam overlegd met Stichting Platform Rotterdamse volkstuinen, die 43 van de 44 volkstuinverenigingen vertegenwoordigt.


Uitkomst van de gesprekken is onder andere dat de huur voor volkstuinen in 2023 alleen met de consumentenprijsindex (inflatiecijfer) wordt verhoogd en dat nieuwe huurders geen borgsom hoeven te betalen. De gemeente biedt alle verenigingen binnenkort een concept huurovereenkomst aan met een looptijd van één jaar en gaat daarover met elk bestuur in gesprek.


Wethouder Faouzi Achbar kreeg op een inspraakavond over de plannen met volkstuinen op 19 januari de volle laag van zo’n honderd volkstuinders. Ze waren boos over de aangekondigde huurverhoging, die kan oplopen tot wel 400 euro per huisje. Ook hekelden ze het plan om acht complexen op te heffen om daar woningen te bouwen. Om welke complexen het gaat was toen onduidelijk, maar ook dat heldert de wethouder nu op.

In het nieuwe raadsvoorstel staat dat de verenigingen Venhoeve, Kweeklust, Nut en Genoegen, Ommoord en Toepad tot 2028 blijven bestaan, maar daarna wellicht (deels) worden verplaatst, samengevoegd of moeten verdwijnen. Voor Streven naar Verbetering, Tot Nut en Genoegen en Vreelust komt er eerder duidelijkheid over hun toekomst, maar zeker is dat ze tot 2026 op hun plek kunnen blijven.


Dit jaar gebruikt de gemeente om met de verenigingen de uitgangspunten voor een gemeentelijke visie op de Rotterdamse volkstuinen te maken. Die uitgangspunten gaan bijvoorbeeld over biodiversiteit en toegankelijkheid van de parken. De gemeente wil een werkgroep uit de raad instellen. Zij moeten gezamenlijk met de Rotterdamse volkstuinen een conceptvisie opstellen die in in het derde kwartaal van 2023 vastgesteld zou moeten worden.


De huuropbrengst van de volkstuinen in 2023 is ongeveer 2,7 miljoen euro. De kosten voor het beheer en onderhoud van de volkstuinen in 2023 is 4,2 miljoen euro. Er ligt nu een voorstel bij de gemeenteraad om het tekort van naar schatting 1,5 miljoen euro eenmalig te dekken.

Geplaatst op 14-03-2023