Gemeente moet opnieuw naar de tekentafel mèt het Platform.

Je zou het misschien niet verwachten, maar de sfeer was heel ontspannen in de Suze Groenewegzaal gisteravond. Tegen zevenen stroomden, meer tuinders dan de zaal aankon, het stadhuis binnen om te luisteren naar de wethouder, raadsleden en hun eigen 10 insprekers. De behandeling van de voorgestelde huurverhoging met 18 genoemde aanvullende wijzigingen, uit de brief van 8 december van wethouder Achbar stond op de agenda. Deze brief samen met de vorige week verstuurde 15 documenten waaronder het concept-huurcontract leidde de afgelopen week tot hoog oplopende gemoederen en onrust.

Na afloop van de commissievergadering Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS) noemde voorzitter Theo Coskun (SP) de vergadering “een fantastisch staaltje lokale democratie”. Dankzij het voorbereidende werk van besturen en Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen, bleek alles op zijn plaats gevallen.

Het proces dat moest leiden tot de nieuwe huurovereenkomst Gemeente-Volkstuinparken was op velen manipulatief, zelfs intimiderend, overgekomen. Toch benadrukte wethouder Achbar (DENK) dat het College niet aanstuurt op, grootschalige, opheffing van onze parken.

Ons doel als tuinders is vanaf de oprichting van ons platform, einde 2021, duidelijk: participatie en erkenning van de rol die volkstuinparken en -verenigingen spelen in de stad en de opname daarvan in een brede visie op, en de groenstructuur van, de stad.

Een slimme zet
Woensdagavond heeft de Gemeenteraad in ieder geval onze aanbevelingen overgenomen. Richard Moti (PvdA) stelde voor de brief van de wethouder over getrapte huurverhoging níet inhoudelijk te behandelen. Ook benoemde hij dat de brief doorspekt was met politieke standpunten waar het college eerst iets van hoort te vinden.

Na alle toezeggingen op dinsdagavond wist de raad zich onvoldoende op de hoogte van de situatie om te kunnen oordelen over een kwestie die zoveel stadsbewoners raakt. Zij wilden alleen luisteren naar de insprekers en de discussie met de wethouder uitstellen. Ook wilden zij helderheid over het nog af te leggen proces.

Moti dwong samen met Ellen Verkoelen (50+) een voorstel van de commissie af, waarin de wethouder is gevraagd een nieuwe brief aan de raad te sturen met een nieuw proces, om sámen met tuinders via het Platform, op te zetten. Totdat de raad met zijn nieuwe plannen instemt, is het de wethouder verboden onomkeerbare besluiten te nemen.

Alle insprekers samen, hadden een sterk en compleet verhaal. Zij verwoordden vanuit verschillende perspectieven de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de rol die de gemeente heeft gespeeld. Zij benadrukten het ondeugdelijke proces, de behoefte aan ondersteuning, en het betrekken van de geschreven visie. Daarnaast werden er in sterke persoonlijke verhalen van de insprekers een aantal rake ervaringen gedeeld, die het beeld van wat een volkstuin betekent persoonlijk en voor de samenleving, bij de raadsleden deed leven.

Zo werd onze waardevolle betekenis voor de stad aangehaald: sociaal, ecologisch, klimatologisch. Het lange verleden werd aangehaald: ‘van polder naar park: wij kunnen wat!’ En het streven naar een werkbare toekomst voor álle 42 aangesloten volkstuinparken benadrukt. Alles werd kracht bij gezet door de meer dan 100 aandachtig luisterende tuinders die na afloop van elke spreker hun enthousiasme en dank toonden door een flink applaus.
Ook het enthousiasme bij bepaalde opmerkingen van raadsleden werd niet onder stoelen of banken geschoven.
Zonder steun van Benvenido van Schaik (Leefbaar) en de vasthoudendheid van Judith Bokhove (GroenLinks), Ellen Verkoelen (50+) en de heer Moti (PvdA) was het niet gelukt. Bokhove heeft ‘in haar 14 jaar als raadslid nooit zoveel betrokken burgers bij een commissievergadering gezien’.

En nu (samen) door!

Toch probeerde de wethouder vast te houden aan een tweesporenbeleid waarin overleg over visie en contract worden gescheiden. Het lijkt erop dat hij voor de volgende ZWeCS vergadering op 8 februari een aangepast contract wil maken en zich daarnaast rustig over een visie wil buigen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Alles is bespreekbaar, maar er moet eerst een visie , dan beleid en dan een contract komen. We hebben geen haast om het nu eens goed te regelen. Gelukkig stelt een groot deel van de raad zich nu ook op dat punt.
Terug naar de tekentafel, en nu met zijn allen en zorgvuldig, inhoudelijk en formeel!

Afbeeldingen zijn genomen door Joke Schot.
www.jokeschot.com

Geplaatst op 23-01-2023