Gedroomde stadsnatuur

Beste mensen,

Ter informatie deel ik ons persbericht + inleiding met jullie. Ik dit zojuist ook gedeeld met prof. Kees Vink en Hans van Leeuwen.

Graag vragen wij uw aandacht voor een foto-expositie over de volkstuincultuur in Rotterdam. Zie bijgaand persbericht.

Afgelopen week ontvingen besturen van de Rotterdamse volkstuinverenigingen een groot pakket met aangepaste regelgeving, waaronder een nieuw huurcontract. De besturen zijn not amused, omdat de kosten explosief zullen stijgen en veel strengere eisen weinig ruimte laten aan handhaving van bestaande rechten. Zij vrezen dat er een grote kaalslag ontstaat in het huidige bestand van 44 volkstuinparken, wanneer de aangekondigde maatregelen worden geëffectueerd.

Als huurders van een volkstuin zijn wij aangesloten bij het Platform Rotterdamse Volkstuinen, maar deze expositie staat op zichzelf, hoewel wij in de begeleidende tekst nu wel expliciet wijzen op de precaire situatie.

Bij deze ons verzoek aan u om publicitaire aandacht te geven aan onze expositie, zo mogelijk in een aparte berichtgeving aangevuld met nieuws over de op handen zijnde veranderingen in het volkstuinenbeleid in Rotterdam. Daartoe kunt u zich wenden tot info@rotterdamsevolkstuinen.nl. In aansluiting hierop attendeer ik u graag op de Commissievergadering Zorg Welzijn Cultuur en Sport op woensdag 18 januari, 19:00-20:30.

Daarnaast vragen wij ook uw aandacht voor een essay over deze problematiek, dat in de loop van vorig jaar werd geschreven, en dat wij nu heel graag zouden willen publiceren.

Vriendelijke groet,

Roland Huguenin en Joke Schot

Geplaatst op 18-01-2023