Beter inzicht in de biodiversiteit op de volkstuinen

Wanneer: Zondag 3 september, middag (tijdstip volgt)
Waar: locatie nader te bepalen op een volkstuinpark in West
Met wie: volkstuinders en andere experts
Opgeven: mail naar contact@stadsparkwest.nl

Onder leden van volkstuinen zijn veel kenners van specifieke soorten: vogels, bomen, heesters, mossen, grassen, slakken, waterdieren, bodemdieren etcetera. Het voordeel is dat deze kenners op de volkstuin vaak midden tussen de zo geliefde soorten verblijven. Jullie zijn ook vaak actief op het eigen volkstuinpark aan het waarnemen en fotograferen.

Dit is een oproep voor deze leden van volkstuinverenigingen die specifieke soorten kennis hebben om mee te werken aan een beter inzicht in de biodiversiteit op de volkstuinen. Als we die beter kunnen laten zien, staan we sterker in de discussie over woningbouw op volkstuinparken.

Vogelkenners, bomenkenners, planten- mossen, slakken, waterdieren kenners; jullie kennis kan bijdragen aan het zichtbaar maken van de biodiversiteit op de volkstuinen in de stad.

Op basis van dat gegeven willen we vanuit het Platform Rotterdamse Volkstuinen en het project Stadspark West starten met het goed documenteren, verzamelen en registreren van al deze kennis en waarnemingen om zo bij te dragen aan de monitor van de gemeente en beter inzicht op de site waarnemingen.nl

Op 3 september kan je kennis maken met elkaar en kennis delen. We gaan ook (nog beter) leren hoe je de eigen waarnemingen registreert in waarnemingen.nl om zo bij te dragen aan het inzicht in de gemeente in de biodiversiteit. Je hoeft juist NIET handig te zijn met digitale registratie, wel laten we (aan elkaar) zien hoe het werkt en kijken we hoe ieders waarnemingen toch bij kunnen gaan dragen.

Het plan en programma wordt in de komende weken verder uitgewerkt.
Doel van de bijeenkomst is onder meer:

  • kennis maken met andere kenners en experts, eventueel als kenner/liefhebber onderdeel worden van een netwerk (als je dat niet al bent). De KNNV is ook uitgenodigd.
  • leren, nog beter leren of aan anderen leren om eigen waarnemingen zorgvuldig te documenteren en registreren bij waarnemingen.nl en/of eventueel een andere door de gemeente gebruikte monitor (daar had Dolf het over).
  • bewustwording van de waarde van hun kennis voor de stad
  • delen van kennis en kennis opdoen onder elkaar
  • onderzoeken of we gebieden met meerdere volkstuinen met een eigen ‘contour’ op kunnen nemen in waarnemingen.nl

LAAT ANDERE KENNERS EN EXPERTS WETEN DAT DEZE ACTIVITEIT ER AAN KOMT!

Als je jezelf wilt opgeven kan het hier.

Heel hartelijke groet,

Anne Karin ten Bosch
0621660821

Vindt plaats op 03-09-2023
}
Begint om